Profilaktyka


KOMPLEKSOWA HIGIENIZACJA I – usunięcie kamienia+piaskowanie+fluoryzacja 250


SKALING- usunięcie kamienia nazębnego ultradzwiękami 120


PIASKOWANIE 150


FLUORYZACJA – lakierowanie za pomocą preparatu Duraphat/FluorProtector (2łuki) 100


FLUORYZACJA – pianka na łyżkach 100


LAKOWANIE – 1 ząb70


RTG


ZDJĘCIE RTG SKRZYDŁOWO – ZGRYZOWE 40


ZDJĘCIE RTG PUNKTOWE 30


ZDJĘCIE RTG PANORAMICZNE 70


ZDJĘCIE RTG CEFALOMETRYCZNE 80


ZNIECZULENIA


ZNIECZULENIE STANDARDOWE 30


STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA


KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA -badanie, recepta, zaświadczenie100


 

WYPEŁNIENIE MAŁE 140


WYPEŁNIENIE ŚREDNIE 170


WYPEŁNIENIE DUŻE 200


WYPEŁNIENIE ZĘBA MATERIAŁEM GLASSJONOMER 150


ODBUDOWA ZĘBA PRZY DUŻEJ DESTRUKCJI KORONY 300


KOREKCYJNA ZMIANA KSZTAŁTU ZĘBA – recontouring 150


OPATRUNEK CZASOWY -fleczer, tlenek cynku 50


OPATRUNEK CZASOWY – glasjonomer 80


LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH


WIZYTA ADAPTACYJNA 90


OPATRUNEK 50


ODBARCZENIE ROPNIA 100


WYPEŁNIENIE – światłoutwardzalne, glasjonomerowe od 100


LECZENIE ENDODONTYCZNE – 1 kanał 100


WYPEŁNIENIE KANAŁU – 1 kanał 70


EKSTRAKCJA ZĘBA MLECZNEGO ZE ZNIECZULENIEM od 100


LAPISOWANIE – 1 wizyta 50


LECZENIE ENDODONTYCZNE – KANAŁOWE

Na usłgę składa się mechaniczne opracowanie kanału oraz wypełnienie kanału metodą standardową lub termiczną. Cena uwzględnia znieczulenia, zdjęcia RTG. Cena nie uwzględnia odbudowy zrębu korony oraz wypełnienia


STANDARDOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMETÓW MASZYNOWYCH


DEWITALIZACJA MIAZGI ZĘBA + OPATRUNEK 100


WYPEŁNIENIE CZASOWE 1 KANAŁU + OPATRUNEK 50


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 1 kanałowy 350


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 2 kanałowy 400


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 3 kanałowy 500


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 4 kanałowy 600


SPECJALISTYCZNE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM MIKROSKOPU


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 1 kanałowy 500


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 2 kanałowy 600


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 3 kanałowy 800


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 4 kanałowy 900


SPECJALISTYCZNE POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM MIKROSKOPU


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 1 kanałowy600


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 2 kanałowy700


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 3 kanałowy900


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 4 kanałowy1000


USUNIĘCIE ZŁAMANEGO NARZĘDZIA 200


USUNIĘCIE WKŁADU KORZENIOWEGO/KORONOWO-KORZENIOWEGO 250


UWAGA: Cena leczenia ulega zmianie w przypadku zmian okołowierzchołkowych, leczenia powikłanego lub przewlekłego


PERIODONTOLOGIA – CHOROBY PRZYZĘBIA I BŁONY ŚLUZOWEJ


KONSULTACJA100


LECZENIE BŁONY ŚLUZOWEJ – porada + opatrunek 60


LECZENIE ZAPALENIA DZIĄSEŁ/BRODAWKI MIĘDZYZĘBOWEJ 60


LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW 110


KIRERAŻ ZAMKNIĘTY 1/4 ŁUKU 100


KIRETAŻ OTWARTY 300


ZABIEG PŁATOWY 400


REGENERACJA KOŚCI – bez kosztów materiału do regeneracji 400


ZABEIG TUNELIZACJI 200


SZYNOWANIE – materiałem światłoutwardzalnym – 1 ząb 70


SZYNOWANIE – z użyciem włókna szklanego – 1 ząb 120


POSZERZANIE STREFY DZIĄSŁA – bez przeszczepu 350


POSZERZANIE STREFY DZIĄSŁA – z przeszczepem pełnej grubośći 1000


STEROWANA REGENERACJA TKANEK – z użyciem materiału Emdogain 1500


POKRYCIE POJEDYŃCZEJ RECESJI – bez przeszczepu 500


POKRYCIE POJEDYŃCZEJ RECESJI – z przeszcepem 650


POKRYCIE MNOGICH RECESJI – bez przeszczepu 700


POKRYCIE MNOGICH RECESJI – z przeszczepem 900


GINGIWEKTOMIA – 1 ząb 100


CHIRURGIA


KONSULTACJA CHIRURGICZNA 60


EKSTRAKCJA PROSTA 120-150


EKSRAKCJA TRUDNA – ząb wielokorzeniowy 150-200


EKSTRAKCJA CHIRURGICZNA 250-400


USUNIĘCIE CZĘŚCI ZŁAMANEGO ZĘBA 50-70


EKSTRAKCJA ZĘBA ZATRZYMANEGO 300-450


CHIRURGICZNE ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO KŁA 300-400


PLASTYKA WĘDZIDEŁKA 150-180


ODBARCZENIE TORBIELI 200-250


WYŁUSZCZENIE TORBIELI 250-350


POBRANIE WYCINKA DO BADANIA 60-160


BADANIE HISTOPATOLOGICZNE 70


RESEKCJA ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGO 300-400


RESEKCJA ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO 400-500


NACIĘCIE ROPNIA Z ZAŁOŻENIEM SĄCZKA 100-150


ODBARCZENIE ROPNIA 100


ODBARCZENIE ROPNIA PRZEZ NACIĘCIE 90


ODBARCZENIE ROPNIA PRZEZ PUNKCJĘ 80


CHIRURGICZNE ZAMKNIĘCIE PRZETOKI USTNO – ZATOKOWEJ 250-300


DECAPUCHONNEMENT – usunięcie śluzówki przy utrudnionym wyżynaniu zęba 100-150


ZAOPATRZENIE ZĘBODOŁU PO EKSTRAKCJI W INNYM GABINECIE 40-60


SZYCIE RANY POEKSTRAKCYJNEJ 40


USUNIĘCIE SZWÓW ZAŁOŻONYCH W INNYM GABINECIE 30


ZABIEEGI Z UŻYCIEM KAUTERA- NÓŻ ELEKTRYCZNY


PLASTYKA WĘDZIDEŁKA 200


USUNIĘCIE PRZEROSTU DZIĄSŁA/BRODAWKI DZIĄSŁOWEJ 50-100


KRWAWIĄCA BRODAWKA 40-60


LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE


EKSTRAKCJA ZĘBA Z ZAOPATRZENIEM ZĘBODOŁU MATERIAŁEM KOŚCIOZASTĘPCZYM 2000


WSCZEPENIE IMPLANTU


OSSEOLINK 2000-2500


STRAUMANN 3500-4000


IMPLANTOKORONA


NA PODBUDOWIE METALOWEJ 2500


NA PODBUDOWIE Z CYRKONU 3500


PROTETYKA


DIAGNOSTYKA PROTETYCZNA


PORADA PROTETYCZNA – badanie, konsultacja, recepta, zaświadczenie 40-60


WIZYTA DIAGNOSTYCZNA + WYKONANIE MODELI ORIENTACYJNYCH 160


REJESTRACJA ZWARCIA Z ŁUKIEM TWARZOWYM 250


SZYNA PODNOSZĄCA ZGRYZ 500


UZUPEŁNIENIA STAŁE


KORONA TYMCZASOWA 40


KORONA AKRYLOWA 400


KORONA METALOWA LANA 400


KORONA PORCELANOWA 800


KORONA PORCELANOWA NA ZŁOCIE – bez kosztów złota 800


KORONA PEŁNOCERAMICZNA 1400-1500


PUNKT PORCELANOWY W MOŚCIE 700


WZMOCNIENIE ZĘBA WŁUKNEM SZKLANYM DO ODBUDOWY PROTETYCZNEJ 300


MOST TYMCZASOWY 100


MOST KOMPOZYTOWY KLEJONY WZMOCNIONY Wł. SZKLANYM – za 1 punkt 450-550


LICÓWKA PORCELANOWA 1000


INLEY / ONLEY 700-1000


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY LANY 200


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY Z WŁÓKNA SZKLANEGO 300


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY SKŁADANY 350


ZASUWA / ZATRZASK 750


UZUPEŁNIENIA CZASOWE


PROTEZA CAŁKKOWITA AKRYLOWA – 1 szczęka 700


PROTEZA CAŁKKOWITA AKRYLOWA KOMPLET 1300


PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚĆIOWA 650


PROTEZA SZKLIELETOWA 1500-1800


MIKROPROTEZA – do 4 punktów350


PROTEZA DZIECIĘCA CAŁKOWITA500


PROTEZA DZIECIĘCA CZĘŚCIOWA400


KOSZTY DODATKOWE PRZY PROTEZACH RUCHOMYCH


ZĘBY KOMPOZYTOWE300


ZĘBY PORCELANOWE600


SIATECZKA WZMACNIAJĄCA100


AKRYL BEZBARWNY100


ORTODONCJA


DIAGNOSTYKA


KONSTULTACJA SPECJALISTY ORTODONTY 100


WYCISK 1 SZCZĘKI – dla diagnozy, planowania i kontroli 30


ANALIZA MODELI I TELERENTGENOGRAMU 100


APARATY STAŁE


ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO – 1 łuk zębowy 1700


ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO ESTETYCZNEGO – 1 łuk zębowy 2500-3000


KONTROLA APARATU STAŁEGO – 1 łuk 150


KONTROLA APARATU STAŁEGO – 2 łukI 170


DODATKOWY ELEMENT W APARACIE STAŁYM – zamek, pierścień, itd. 30-70


PRZYKLEJENIE ZAMKA CELEM SPROWADZENIA ZĘBA DO ŁUKU 50-80


WSZCZEPIENIE MIKROIMPLANTU 350


USUNIĘCIE MIKROIMPLANTU 50-70


PRZERZUT PODNIEBIENNY 250


PRZERZUT PODNIEBIENNY + APARAT STAŁY 370


APARAT DO POSZERZANIA SZCZĘKI – HYRAX 700


APARAT PENDULUM 700


APARAT NANCE’A 350


APARAT DO WYSUWANIA ŻUCHWY – TWIN FORCE, ESPRIT1000


APARAT BE-HELIX400-500


APARAT CARRIERE MOTION1000


ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z 2 ŁUKÓW +PŁYTKA RETENCYJNA+RETAINER+KOMPLESOWA HIGIENIZACJA 750-850


ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z 1 ŁUKÓW +PŁYTKA RETENCYJNA+KOMPLESOWA HIGIENIZACJA 400


ZDJĘCIE RETAINERA STAŁEGO 100


APARATY RUCHOME


APARAT JEDNOSZCZĘKOWY PŁYTKA SCHWARZA650


APARAT DWUSZCZĘKOWY BLOKOWY 700


WIZYTA KONTROLNA Z APARATEM RUCHOWYM 80


WYKONANIE ZGRYZU KONSTRUKCYJNEGO 80


NAPRAWA REKONSTRUKCJA APARATU ORTODONYCZNEGO100-200


APARAT TYPU TRAINER 280


PŁYTKA STYMULACYJNA 400


SZYNA RELAKSACYJNA 500


SZYNA AQALIZER 150


SZYNA RETENCYJNA 150


PŁYTA NAGRYZOWA200


PŁYTKA PRZEDSIONKOWA Z ZAPORĄ 160