Profilaktyka


KOMPLEKSOWA HIGIENIZACJA I – usunięcie kamienia+piaskowanie+fluoryzacja 250


SKALING- usunięcie kamienia nazębnego ultradzwiękami 120


USUNIĘCIE ZŁOGÓW PODDZIĄSŁOWYCH – 1 ząb 30


PIASKOWANIE 150


FLUORYZACJA – lakierowanie za pomocą preparatu Duraphat/FluorProtector (2łuki) 100


FLUORYZACJA – pianka na łyżkach 100


LAKOWANIE – 1 ząb660


RTG


ZDJĘCIE RTG SKRZYDŁOWO – ZGRYZOWE 40


ZDJĘCIE RTG PUNKTOWE 30


ZDJĘCIE RTG PANORAMICZNE 70


ZDJĘCIE RTG CEFALOMETRYCZNE 80


ZNIECZULENIA


ZNIECZULENIE KOMPUTEROWE – urządzeniem „The Wand” 50


ZNIECZULENIE STANDARDOWE 30


STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA


KONSULTACJA STOMATOLOGICZNA -badanie, recepta, zaświadczenie100


 

WYPEŁNIENIE MAŁE 120


WYPEŁNIENIE ŚREDNIE 160


WYPEŁNIENIE DUŻE190


WYPEŁNIENIE ZĘBA MATERIAŁEM GLASSJONOMER 150


ODBUDOWA ZĘBA PRZY DUŻEJ DESTRUKCJI KORONY 300


KOREKCYJNA ZMIANA KSZTAŁTU ZĘBA O NIEPRAWIDŁOWEJ BUDOWIE- recontouring 150


WZMOCNIENIE ZĘBA WŁÓKNEM SZKLANYM 380 – 450


OPATRUNEK CZASOWY -fleczer, tlenek cynku 50


OPATRUNEK DŁUGOTERMINOWY – glasjonomer 80


LECZENIE ZĘBÓW MLECZNYCH


WIZYTA ADAPTACYJNA 50


OPATRUNEK 50


ODBARCZENIE ROPNIA 100


WYPEŁNIENIE – światłoutwardzalne, glasjonomerowe 100


EKSTRYPACJA – 1 kanał 70


WYPEŁNIENIE KANAŁU – 1 kanał 70


EKSTRAKCJA ZĘBA MLECZNEGO ZE ZNIECZULENIEM 100


EKSTRAKCJA ZĘBA MLECZNEGO ZE WSKAZAŃ ORTODONTYCZNYCH 80-100


EKSTRAKCJA ZĘBA MLECZNEGO ROZCHWIANEGO BEZ ZNIECZULENIA 50-80


LAPISOWANIE – 1 wizyta 50


LECZENIE ENDODONTYCZNE – KANAŁOWE

Na usłgę składa się ręczne/mechaniczne opracowanie kanału oraz wypełnienie kanału metodą standardową lub termiczną. Cena nie uwzględnia znieczulenia, zdjęć RTG oraz odbudowy korony zęba


STANDARDOWE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMETÓW RĘCZNYCH


DEWITALIZACJA MIAZGI ZĘBA + OPATRUNEK 100


WYPEŁNIENIE CZASOWE 1 KANAŁU + OPATRUNEK 50


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 1 kanałowy 200


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 2 kanałowy 300


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 3 kanałowy 400


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 4 kanałowy 450


SPECJALISTYCZNE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW MASZYNOWYCH


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 1 kanałowy 250


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 2 kanałowy 350


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 3 kanałowy 450


LECZENIE ENDODONTYCZNE – ząb 4 kanałowy 500


RE-ENDO – powtórne leczenie kanałowe + 50 do normalnej ceny


SPECJALISTYCZNE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM INSTRUMENTÓW MASZYNOWYCH i MIKROSKOPU


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 1 kanałowy 450


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 2 kanałowy 550


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 3 kanałowy 800


LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 4 kanałowy 900


SPECJALISTYCZNE POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE Z ZASTOSOWANIEM MIKROSKOPU


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 1 kanałowy550


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 2 kanałowy650


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 3 kanałowy900


POWTÓRNE LECZENIE ENDODONTYCZNE POD MIKOSKOPEM- ząb 4 kanałowy1000


UWAGA: Cena leczenia ulega zmianie w przypadku zmian okołowierzchołkowych, leczenia powikłanego lub
przewlekłego


PERIODONTOLOGIA – CHOROBY PRZYZĘBIA I BŁONY ŚLUZOWEJ


KONSULTACJA100


LECZENIE BŁONY ŚLUZOWEJ – porada + opatrunek 60


LECZENIE ZAPALENIA DZIĄSEŁ/BRODAWKI MIĘDZYZĘBOWEJ 60


LECZENIE NADWRAŻLIWOŚCI ZĘBÓW 110


KIRERAŻ ZAMKNIĘTY 1/4 ŁUKU 100


KIRETAŻ OTWARTY 300


ZABIEG PŁATOWY 400


REGENERACJA KOŚCI – bez kosztów materiału do regeneracji 400


ZABEIG TUNELIZACJI 200


SZYNOWANIE – materiałem światłoutwardzalnym – 1 ząb 70


SZYNOWANIE – z użyciem włókna szklanego – 1 ząb 120


POSZERZANIE STREFY DZIĄSŁA – bez przeszczepu 350


POSZERZANIE STREFY DZIĄSŁA – z przeszczepem pełnej grubośći 1000


STEROWANA REGENERACJA TKANEK – z użyciem materiału Emdogain 1500


POKRYCIE POJEDYŃCZEJ RECESJI – bez przeszczepu 500


POKRYCIE POJEDYŃCZEJ RECESJI – z przeszcepem 650


POKRYCIE MNOGICH RECESJI – bez przeszczepu 700


POKRYCIE MNOGICH RECESJI – z przeszczepem 900


GINGIWEKTOMIA – 1 ząb 100


CHIRURGIA


KONSULTACJA CHIRURGICZNA 60


EKSTRAKCJA PROSTA 120-150


EKSRAKCJA TRUDNA – ząb wielokorzeniowy 150-200


EKSTRAKCJA CHIRURGICZNA 250-400


USUNIĘCIE CZĘŚCI ZŁAMANEGO ZĘBA 50-70


EKSTRAKCJA ZĘBA ZATRZYMANEGO 300-450


CHIRURGICZNE ODSŁONIĘCIE ZATRZYMANEGO KŁA 300-400


PLASTYKA WĘDZIDEŁKA 150-180


ODBARCZENIE TORBIELI 200-250


WYŁUSZCZENIE TORBIELI 250-350


POBRANIE WYCINKA DO BADANIA 60-160


BADANIE HISTOPATOLOGICZNE 70


RESEKCJA ZĘBA JEDNOKORZENIOWEGO 300-400


RESEKCJA ZĘBA WIELOKORZENIOWEGO 400-500


NACIĘCIE ROPNIA Z ZAŁOŻENIEM SĄCZKA 100-150


ODBARCZENIE ROPNIA 100


ODBARCZENIE ROPNIA PRZEZ NACIĘCIE 90


ODBARCZENIE ROPNIA PRZEZ PUNKCJĘ 80


CHIRURGICZNE ZAMKNIĘCIE PRZETOKI USTNO – ZATOKOWEJ 250-300


DECAPUCHONNEMENT – usunięcie śluzówki przy utrudnionym wyżynaniu zęba 100-150


ZAOPATRZENIE ZĘBODOŁU PO EKSTRAKCJI W INNYM GABINECIE 40-60


SZYCIE RANY POEKSTRAKCYJNEJ 40


USUNIĘCIE SZWÓW ZAŁOŻONYCH W INNYM GABINECIE 30


ZABIEEGI Z UŻYCIEM KAUTERA- NÓŻ ELEKTRYCZNY


PLASTYKA WĘDZIDEŁKA 200


USUNIĘCIE PRZEROSTU DZIĄSŁA/BRODAWKI DZIĄSŁOWEJ 50-100


KRWAWIĄCA BRODAWKA 40-60


LECZENIE IMPLANTOLOGICZNE


EKSTRAKCJA ZĘBA Z ZAOPATRZENIEM ZĘBODOŁU MATERIAŁEM KOŚCIOZASTĘPCZYM 2000


WSCZEPENIE IMPLANTU


OSSEOLINK 2000-2500


STRAUMANN 3500-4000


IMPLANTOKORONA


NA PODBUDOWIE METALOWEJ 2500


NA PODBUDOWIE Z CYRKONU 3500


PROTETYKA


DIAGNOSTYKA PROTETYCZNA


PORADA PROTETYCZNA – badanie, konsultacja, recepta, zaświadczenie 40-60


WIZYTA DIAGNOSTYCZNA + WYKONANIE MODELI ORIENTACYJNYCH 160


REJESTRACJA ZWARCIA Z ŁUKIEM TWARZOWYM 250


SZYNA PODNOSZĄCA ZGRYZ 500


UZUPEŁNIENIA STAŁE


KORONA TYMCZASOWA 40


KORONA AKRYLOWA 400


KORONA METALOWA LANA 400


KORONA PORCELANOWA 800


KORONA PORCELANOWA NA ZŁOCIE – bez kosztów złota 800


KORONA PEŁNOCERAMICZNA 1400-1500


PUNKT PORCELANOWY W MOŚCIE 700


WZMOCNIENIE ZĘBA WŁUKNEM SZKLANYM DO ODBUDOWY PROTETYCZNEJ 300


MOST TYMCZASOWY 100


MOST KOMPOZYTOWY KLEJONY WZMOCNIONY Wł. SZKLANYM – za 1 punkt 450-550


LICÓWKA PORCELANOWA 1000


INLEY / ONLEY 700-1000


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY LANY 200


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY Z WŁÓKNA SZKLANEGO 300


WKŁAD KORONOWO – KORZENIOWY SKŁADANY 350


ZASUWA / ZATRZASK 750


UZUPEŁNIENIA CZASOWE


PROTEZA CAŁKKOWITA AKRYLOWA – 1 szczęka 700


PROTEZA CAŁKKOWITA AKRYLOWA KOMPLET 1300


PROTEZA AKRYLOWA CZĘŚĆIOWA 650


PROTEZA SZKLIELETOWA 1500-1800


MIKROPROTEZA – do 4 punktów350


PROTEZA DZIECIĘCA CAŁKOWITA500


PROTEZA DZIECIĘCA CZĘŚCIOWA400


KOSZTY DODATKOWE PRZY PROTEZACH RUCHOMYCH


ZĘBY KOMPOZYTOWE300


ZĘBY PORCELANOWE600


SIATECZKA WZMACNIAJĄCA100


AKRYL BEZBARWNY100


ORTODONCJA


DIAGNOSTYKA


KONSTULTACJA SPECJALISTY ORTODONTY 100


WYCISK 1 SZCZĘKI – dla diagnozy, planowania i kontroli 30


ANALIZA MODELI I TELERENTGENOGRAMU 100


APARATY STAŁE


ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO – 1 łuk zębowy 1700


ZAŁOŻENIE APARATU STAŁEGO ESTETYCZNEGO – 1 łuk zębowy 2500-3000


KONTROLA APARATU STAŁEGO – 1 łuk 150


KONTROLA APARATU STAŁEGO – 2 łukI 170


DODATKOWY ELEMENT W APARACIE STAŁYM – zamek, pierścień, itd. 30-70


PRZYKLEJENIE ZAMKA CELEM SPROWADZENIA ZĘBA DO ŁUKU 50-80


WSZCZEPIENIE MIKROIMPLANTU 350


USUNIĘCIE MIKROIMPLANTU 50-70


PRZERZUT PODNIEBIENNY 250


PRZERZUT PODNIEBIENNY + APARAT STAŁY 370


APARAT DO POSZERZANIA SZCZĘKI – HYRAX 700


APARAT PENDULUM 700


APARAT NANCE’A 350


APARAT DO WYSUWANIA ŻUCHWY – TWIN FORCE, ESPRIT1000


APARAT BE-HELIX400-500


APARAT CARRIERE MOTION1000


ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z 2 ŁUKÓW +PŁYTKA RETENCYJNA+RETAINER+KOMPLESOWA HIGIENIZACJA 750-850


ZDJĘCIE APARATU STAŁEGO Z 1 ŁUKÓW +PŁYTKA RETENCYJNA+KOMPLESOWA HIGIENIZACJA 400


ZDJĘCIE RETAINERA STAŁEGO 100


APARATY RUCHOME


APARAT JEDNOSZCZĘKOWY PŁYTKA SCHWARZA650


APARAT DWUSZCZĘKOWY BLOKOWY 700


WIZYTA KONTROLNA Z APARATEM RUCHOWYM 80


WYKONANIE ZGRYZU KONSTRUKCYJNEGO 80


NAPRAWA REKONSTRUKCJA APARATU ORTODONYCZNEGO100-200


APARAT TYPU TRAINER 280


PŁYTKA STYMULACYJNA 400


SZYNA RELAKSACYJNA 500


SZYNA AQALIZER 150


SZYNA RETENCYJNA 150


PŁYTA NAGRYZOWA200


PŁYTKA PRZEDSIONKOWA Z ZAPORĄ 160