Skip links

PROTETYKA

Protetyka stomatologiczna zajmuje się uzupełnieniem braków zębowych (zarówno pojedynczych jak i mnogich) oraz odbudową i poprawą wyglądu zębów. Leczenie protetyczne prowadzone w KPS ma na celu przywrócenie pacjentowi utraconej funkcji żucia, a także poprawę jakości jego życia, zwłaszcza w zakresie estetyki.
Braki zębowe powodują bowiem nie tylko zaburzenia zgryzowe czy dysfunkcję stawu skroniowo-żuchwowego, mogą także upośledzać mówienie i wpływać niekorzystnie na wygląd, pogarszając rysy twarzy.
W naszej przychodni wykonujemy różne rodzaje prac protetycznych. Dzięki leczeniu protetycznemu możliwe jest uzupełnienie pojedynczego braku zębowego (np. za pomocą korony protetycznej osadzonej na implancie lub mostu), jaki i pełnej odbudowy utraconych zębów. W uzasadnionych przypadkach stosujemy także uzupełnienia protetyczne ruchome – protezy częściowe (uzupełniające brak kilku zębów) i protezy całkowite (stosowane w bezzębiu).
Dysponujemy także szerokim wachlarzem możliwości korekty wyglądu i funkcji zębów przebarwionych, uszkodzonych w wyniku urazu, patologicznego starcia, zębów o nieprawidłowej wielkości czy kształcie (licówki porcelanowe, uzupełnienia typu onlay, inlay). Posiadamy własną pracownie protetyczną co maksymalnie skraca czas leczenia.